PENGAJIAN RUTIN MINGGUAN

SMK Amaliah 1 & 2 mengadakan pengajian rutin mingguan yang pelaksanaannya dilakukan setiap hari Jumat, yang diikuti oleh seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.